W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy o modyfikacji formuły konferencji SCEgeo – 28 Konferencji "Geodezja, Budownictwo i Geoinformacja w zrównoważonym rozwoju", zaplanowanej na 2-4 czerwca 2020 w Bydgoszczy. Konferencja będzie przygotowywana z zastosowaniem interaktywnej komunikacji multimedialnej poprzez portal scegeo.utp.edu.pl.

Proponujemy następującą formę uczestnictwa w konferencji:

  • Osoba chcąca wziąć udział w konferencji powinna zarejestrować się na stronie Rejestracja
  • Uczestnik konferencji chcący opublikować artykuł powinien załączyć tytuł i abstrakt artykułu.
  • Wydłużony termin przesyłania abstraktów: 24 May 2020.
  • After indication by the Scientific Committee, the participant attaches the poster in the abstract edit form by logging into your account on the SCEgeo website
  • Postery będą widoczne dla wszystkich zarejestrowanych uczestników konferencji.
  • After sending the poster, the Participant selects the journal to which he sends the article full text (for a list of journals, see the Conference website).
  • Details on the rules for preparing and sending the poster will be presented to conference participants in the next bulletin.
  • Discounts for publications in the special issues Remote Sensing (30%) and Geosciences (20%) apply only to qualified articles of conference participants.
  • Rejestracja na stronie SCEgeo oraz przesyłanie abstraktów nie wymaga żadnych opłat.
 •  

Taka forma konferencji pozwoli na prezentację prowadzonych badań oraz da możliwość ich opublikowania. 

Jednocześnie informujemy, że w trosce o Państwa i swoje bezpieczeństwo, do czasu trwania zagrożenia wirusem nie będziemy kontaktować się z Państwem metodami tradycyjnymi. Wszelkie wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie lub e-mailowo.

W imieniu Komitetu Naukowego
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek

W imieniu Komitetu Organizacyjny
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Adam Bujarkiewicz

Recommended Articles

WordPress Video Lightbox Plugin