Problematyka:

  • Pomiary geodezyjne w budownictwie, inżynierii środowiska, geotechnice i geologii
  • Nowoczesne technologie pomiarowe w geodezji (systemy autonomiczne, systemy hybrydowe)
  • Monitoring geodezyjny konstrukcji inżynierskich poddanych obciążeniom statycznym i dynamicznym
  • Techniki satelitarne w praktyce inżynierskiej
  • Skaning laserowy w pomiarach inżynieryjnych
  • Metody analizy i interpretacji wyników pomiarów
  • Teleinformatyka w zagadnieniach geodezyjnych
  • Teoretyczne aspekty pomiarów geodezyjnych
WordPress Video Lightbox Plugin